Sportvereniging UDIROS

SV UDIROS is een omnivereniging, waar Gymnastiek, Korfbal, Voetbal, Volleybal en Outdoor samen een sportvereniging vormen en gezamenlijk een nieuw sportcomplex met sporthal en sportvelden met uitsluitend vrijwilligers runnen.

Omni- Organisatie & Bestuur in het kort

UDIROS wordt draaiende gehouden door een grote schare vrijwilligers die zich manifesteren in (sportafdelings)besturen en commissies.* Sportvereniging UDIROS is een omnivereniging met ca 600 leden en bestaat uit 4 sportafdelingen.
  • Sportafdelingen: UDIROS-GYMNASTIEK, UDIROS-KORFBAL, UDIROS-VOETBAL, UDIROS-VOLLEYBAL en UDIROS-OUTDOOR.
  • De sportafdelingen functioneren op sportief gebied geheel zelfstandig en hebben een eigen sportbestuur.
  • De kantine heeft een dienstverlenende doelstelling en voor de dagelijkse leiding een eigen kantinebestuur.
  • Gezamenlijke en algemene taken in de gehele vereniging worden verzorgd door een zestal commissies.
  • Het instandhouden van zowel gebouw als terrein wordt gerealiseerd door een eigen team van vrijwilligers
  • Algehele coördinatie, planning, algemene- en externe zaken zijn ondergebracht bij het dagelijks bestuur.
  • Het dagelijks bestuur onderhoudt tevens de contacten met zowel de gemeente als de Stichting Horne Sport .
  • Eindverantwoordelijkheid en inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ondergebracht bij Dagelijks Bestuur.
  • SV UDIROS wordt gedragen door ca. 200 vrijwilligers en voelt zich ondersteund door ca. 80 sponsoren.
Terug naar boven