Word nu lid van “Freonen fan UDIROS”

 

UDIROS speelt een belangrijke rol in het sociale welzijn van veel bewoners van Oude –en Nieuwehorne en de omliggende dorpen. Andersom zijn deze mensen ook enorm belangrijk voor het wel en wee van de club. De vrijwilligers van de club maken het mogelijk dat meer dan 550 leden uit onze omgeving kunnen sporten. Dankzij diverse evenementen voor sportbonden en derden verwelkomen we jaarlijks enkele duizenden mensen ons complex!

 

Om een extra financiële impuls te kunnen geven aan projecten en verbeterinitiatieven die niet binnen de reguliere begroting zijn meegenomen wordt voor mensen die UDIROS een warm hart toe dragen de “Freonen fan UDIROS” opgericht.

De doelstelling van de “Freonen” is om jaarlijks tenminste 100 leden te hebben die elk

€ 49,- bijdragen, wat betekent dat we ieder jaar een bedrag van bijna € 5.000,- te besteden hebben. En de “Freonen” besluiten samen waar het geld aan wordt besteed!

 

Lid zijn van “de Freonen fan UDIROS” betekent namelijk dat je de tijdens de Freonen fan – avond zelf inspraak krijgt op hetgeen er met de inkomsten wordt gedaan. Alle ideeën worden verzameld via het mailadres freonenfan@udiros.nl. Tijdens de Freonen fan- avond besluiten de Freonen samen welke initiatieven het volgende seizoen worden uitgevoerd.

 

Naast de inspraak op de bestedingsdoelen krijg je als “Freon fan” ook een Hornepas waarmee je vrij toegang krijgt tot alle wedstrijden van UDIROS. Bij gebruik in de kantine ontvang je tevens 10% korting op consumpties. De namen van de Freonen zullen op de digitale schermen en op een speciaal bord in de kantine worden getoond.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot freonenfan@udiros.nl.

 

Ook “Freon fan UDIROS” worden? Dat kan nu via dit formulier

Terug naar boven