Voorwaarden Sportcomplex

Algemene voorwaarden

Artikel 1.    UDI
De gebruiker kan over het te gebruiken beschikken op de overeengekomen data en tijden. De gebruiker dient de accommodatie direct na afloop van de gebruikstijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels:
- speel met voetbalschoenen met een vaste kunststof nop;
- maak de voetbalschoenen altijd schoon voordat het kunstgras wordt betreden;
- betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en grensrechters;
- geen drank en/of etenswaren (KAUWGOM) in kleed- wasruimten toiletten en gangen alsmede op en rondom het veld deponeren;
- hebben en nuttigen van alcohol is in het kleedkamergedeelte niet toegestaan.
- verboden te roken in het hele sportgebouw en binnen de afrastering;
- honden zijn alleen buiten het gebouw en niet op de velden aangelijnd toegestaan
- betreden van het sportgebouw met proppers is alleen toegestaan in het kleedruimtegedeelte. (niet in de entree, op de trap en in de kantine)

Artikel 2.
Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gebruikte. Het planbeeldscherm of de vrijwilliger van de gastendienst geeft aan welke kleedruimten door de gebruikers gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 3.
De gebruiker kan (bij incidenteel gebruik) 3 kwartier voor aanvang van de gebruikstijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de gebruikstijd door de gebruiker zijn verlaten. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de gebruikstijd plaats te vinden.

Artikel 4.
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de gebruikstijd plaats te vinden.

Artikel 5.
De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter gebruik gestelde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6.
De gebruiker zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen. De De vrijwilliger van de gastendienst zorgt voor thee in de pauze van de wedstrijd.

Artikel 7.
Gebruikers worden niet tot het te gebruiken deel toegelaten voordat de verantwoordelijke leider van de gebruiker aanwezig is.

Artikel 8.
De gebruiksprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De was-kleedruimten zijn voorzien van warm- en koud water, verlichting en vloerverwarming.

Artikel 9.
Reclame uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de complexeigenaar of in onderling overleg en afspraken.

Artikel 10.
De complexeigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten;
b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie; vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 11.
De gebruiker is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
a.) Annulering door de gebruiker binnen een week van de geplande gereserveerde datum wordt 50 euro aan kosten in rekening gebracht.
b.) Indien de gebruiker een andere gebruiker kan vinden of indien een andere gebruiker zich meldt voor het (bewuste) gereserveerde tijdstip, vervalt artikel 12a.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door oa. de KNVB en KNKV worden gehanteerd.
De consul van de complexeigenaar beslist over het doorgaan van de wedstrijden. Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:
a) bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures;
b) bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld;
 
Terug naar boven