Lidmaatschap opzeggen

Vul onderstaand formulier in om je lidmaatschap op te zeggen.
Op grond van statuten en huishoudelijk regelement zijn leden minimaal één seizoen lid, waarbij het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
Een lidmaatschap wordt pas beëindigd aan het einde van het seizoen. Bij opzeggen in de loop van het verenigingsjaar blijft de contributie dus verschuldigd tot het eind van het seizoen, tenzij het bestuur anders besluit.

Gegevens lid:

*
*
*
*
 

Ik wil mij afmelden als:

*
 

Wat is de reden van het beëindigen van je lidmaatschap?

*
 

Ben je in bezit van een Hornepas?

*
 

Zou je nu of in de toekomst als vrijwilliger voor UDIROS actief willen zijn?

*
 

Heb je tips voor UDIROS?

Terug naar boven