Leden Gebruik

GEBRUIK COMPLEX door groepen leden en/of vrijwilligers


"in beweging blijven"

Tijdens de school-zomervakantie is het sportcomplex, behalve de tennisbanen, in principe gesloten. Een groep leden wil echter graag "in beweging blijven" tijdens de sportloze schoolvakantieweken.

GEBRUIK VRIJE GROEPEN
Het bestuur van UDIROS geeft op verzoek, in overleg met Complexbeheer, als de conditie en de beschikbaarheid dit toelaten, de gelegenheid in de zomervakantie oa. een balletje te trappen (ZOMERTRAPPERS) of ander gebruik van het complex binnen de hekken en buiten de paden, op delen van een toegewezen veld of 800m baan en eventuele kleedruimte. (na en voor de regulaire wekelijkse teamtrainingen).

VOOR LEDEN en VRIJWILLIGERS
Deelnemers staan dus minimaal ingeschreven als clublid of officieel vrijwilliger bij enig deel van UDIROS (of aankomend ter kennismaking) Eventuele aanmelding als clublid en/of vrijwilliger kan via www.udiros.frl of via een ledencontactpersoon.

ANDERE GROEPEN
Ook andere groepen kunnen, via een te benoemen leider, onder genoemde voorwaarden, een aanvraag indienen bij het bestuur van UDIROS via de Complexplanning. Met deze leider worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheid voor gebruik van toegezegd oefenveld, materialen, kleedkamer, vereist lidmaatschap en/of een eventuele vergoeding.

NAZITTEN
Na het inspannen bij het "in beweging blijven" zijn de deelnemers, in de zomervakantie, van harte welkom bij de barvrijwilligers in het tennisclubhuis. (Bij gesloten sportgebouw en kantines) Het tennisclubhuis is tijdens de zomerperiode de enige geopende kantine op het sportcomplex.

hier mail: COMPLEXPLANNING  06-13.22.34.95  Jan Heida
Terug naar boven