NIEUWS

Rubberkorrels in kunstgrasvelden (standpunt Gemeente)

20 december 2016

Ook leuk om goed nieuws te delen:


=============================================================
Proclaimer e-mail:
U vindt onze proclaimer op onze website: http://www.heerenveen.nl/Proclaimer
=============================================================


UDIROS heeft naast natuurgrasvelden ook 2 kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubberkorrels om het gewenste effect bij het sporten te bereiken. Alle velden op sportcomplex Nieuwehorne zijn eigendom van de gemeente. Recente mededelingen van 28 november in de pers en op TV zorgen weer voor de nodige bezorgdheid bij ouders voor de gezondheid van hun kinderen. De gemeente is hier door de gebruiker UDIROS op aangesproken. Op 12 oktober heeft de gemeente Heerenveen het onderstaande standpunt ingenomen en na hernieuwde vragen van ons heeft de gemeente geen aanleiding haar voorlopige standpunt te wijzigen. Het wachten is op het RIVM onderzoek en rapport welke half december verwacht worden.

Zie ook nieuwsbrief van 12 oktober 2016 klik

Intern met de eigen gebruikers en complexplanning is afgesproken dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden bij gebruik van de kunstgrasvelden. We rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheid van de ouders.
  • Niet spelen in en met de rubberkorrels. (verantwoording ouders)

  • Altijd handen wassen en douchen na sporten op kunstgrasvelden. (verantwoording ouders samen met de leider)

  • Zo veel mogelijk de natuur-grasvelden gebruiken van de kleinste gebruikers af gerekend. (planning)

  • Keeprstraining op natuurgras

De kunstgrasmat in het speeltuintje is niet gevuld met rubberkorrels.
De aanwezige paar korrels kunnen meegenomen zijn vanaf de kunstgrasvelden.

GEMEENTE HEERENVEEN & RUBBER KORRELS OP KUNSTGRASVELDEN

>12 oktober 2016
De gemeente Heerenveen merkt dat er onrust is ontstaan naar aanleiding van een uitzending van Zembla. In dit programma werd aandacht besteed aan de veiligheid van het gebruik van de rubberkorreltjes op kunstgrasvelden.

Ook in Heerenveen zijn enkele kunstgrasvelden met dit rubbergranulaat ingestrooid. Het gaat om de velden van UDIROS (voetbal- en korfbalveld), de Heerenveense Boys, de vv Aengwirden en het veld van de vv/sc Heerenveen. Op twee van deze velden sporten ook leerlingen van scholen.

Geen verwachte gezondheidsrisico's
Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dat het sporten op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden niet zal leiden tot risico’s voor de gezondheid.
De gemeente Heerenveen volgt het advies van het RIVM, namelijk dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden.

Materiaal
Rubbergranulaat is een fijngemalen rubber, gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze manier hergebruikt worden.

Onderzoek
In 2008 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat en bepaalde stoffen die daaruit kunnen vrijkomen.  Op basis van dat onderzoek bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter.
Omdat iedereen nu graag wil weten hoe het precies zit, heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het RIVM opdracht gegeven om opnieuw onderzoek te doen. Dit onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn.

Meer informatie
Op de website van het RIVM zijn de antwoorden op veelgestelde vragen <http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat> over kunsgrasvelden en rubbergranulaat te vinden.
Heeft u toch nog vragen, dan kunt u natuurlijk tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer 140513

 
www.udiros.frl
Diverse volleybal vacatures Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven