Vertrouwenscontactpersoon

Omni Sportvereniging UDIROS is waar mensen elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten. Door zelf te sporten, door sporters te begeleiden of als vrijwilliger.

SV UDIROS streeft naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren.

Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving.

Binnen onze vereniging wordt er alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie te voorkomen.
 

Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die dergelijk ongewenst gedrag vertoont.

Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of bij de vereniging. Dit soort dingen roepen veel vragen en emoties op, ook al ben je zelf niet het slachtoffer.

Binnen SV UDIROS kun je daarom terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) Erica Hesselink
 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Als je een probleem hebt, dat je niet kunt of wilt bespreken met iemand van de (bege)leiding of het bestuur, kun je met Erica contact opnemen.

Het probleem kan over pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten gaan, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om het te bespreken.

Ook je ouders kunnen contact opnemen met haar.

Een vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden, ook voor volwassen leden, vrijwilligers, docenten en assistenten.

 

Schroom niet om Erica te benaderen. Zij kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.
 

Stuur een bericht naar Erica via vertrouwenscontactpersoon@udiros.nl als je iets kwijt wil of ergens mee zit. Erica neemt dan contact met je op en maakt nadere afspraken.

Terug naar boven