Wat kost het

Contributietabel 2017 - 2018 (per 1 januari 2018)

AANMELDEN NIEUW LID
(elk seizoen correctie volgens prijsindexcijfer CBS)

UDIROS Gym & Beweeg - Korfbal - Voetbal - Volleybal - Outdoor
 Contributie                  leeftijd       per seizoen                  Toegang
Complex

Inning seizoenscontributie
in 8 incasso's sept - april

 Basis-lid/Donateur         10.00 1.25     vrij
  Vrijwilligers zijn minimaal basislid    
 Club-lid UDIROS (stem) 44.00 5.50 (steunend lid) vrij
Alle sporters bij UDIROS zijn minimaal CLUB-LID en
betalen daardoor maximaal 1 x clublid-contributie
Voor alle extra sporten geldt alleen een toeslag
  leeftijd totaal seizoen
incl. 1 sport
Toeslag per sport
voor de
extra 2e, 3e enz sporten
 
Tarief incl club-lid
 Pjutten 2 - 3   60.00   7.50  in 3 blokken vrij
 Beukers 4 - 6   84.00 10.50 als 2e, 3e sport vrij
 Alle pupillen (FED) 7 - 12 105.00 13.13  + 61.00 +  7.63 vrij
 Alle junioren (CBA) 13 - 18 136.00 17.00  + 92.00 +11.50 vrij
                                              
 Alle senioren 19 - 99 209.00 26.13 +165.00 +20.63 vrij
 Alle recreanten 19 - 99 136.00 17.00 + 92.00 +11.50 vrij
 
Specials Tarief incl club-lid als extra sporten  
 Outdoor Training Sen   19 - 23 154.00 19.25 +110.00 +13.75 vrij
 Outdoor Wedstrij Sen  19 - 23 154.00 19.25 +110.00 +13.75 vrij
 Korf Midweek 19 - 99 188.00 23.50 +144.00 +18.00 vrij
 Voet Zaal 19 - 99 188.00 23.50 +144.00 +18.00 vrij
 
 Beweeg Flow(Yoga) Tarief incl club-lid als extra sport  
 ca 15 lessen/blok
 2 blokken/seizoen
19 - 99 188.00 23.50 + 144.00 +18.00 vrij
Blok A sep-okt-nov-dec Blok B jan-feb-mrt-apr
 
 Voet 35+ = Recreanten Hornepas gratis voor leden
 Beweeg: Bodyfit & 23+ = Recreanten
Voor eventuele vergelijking met maandtarieven moeten bij een contributie van bv. € 120.-/seizoen, de incassobedragen
per incasso x 3/4 (0.75) worden vermenigvuldigd!
dus € 10.-/kalendermaand of € 15.00 per incasso (8/seizoen)
 
 Contributie
 UDIROS kent een seizoenscontibutie vooraf. Ter tegemoetkoming wordt in 8                   perioden van sept tm april automatisch geincasserd. Dit is verplicht.
        De Clublid-contributie is altijd verschuldigd voor het gehele seizoen.
        Opzeggen uitsluitend na half of heel seizoen mogelijk.
        Opzegdatum na 1/2 seizoen per 31 december VOOR 1 november.
        Opzegdatum geheel seizoen per 30 juni VOOR 1 mei.
          (Opzeggen via leden-contactpersoon eigen afdeling, zie onder)
         Eventuele verrekeningen van contibuties in de laatste incasso.
         Mogelijk aansluitend Basislid geeft recht op gratis Hornepas.

 Kledingregeling
 UDIROS stelt kosteloos noodzakelijke sponsor-outfit beschikbaar voor:                           Wedstrijden, kader en scheidsrechters
          Persoonlijke sponsoroutfit in separate regeling (ev eigen bijdrage)
 Bondskostenregeling
 UDIROS neemt de eventuele bijdrage in kosten welke de sportbonden opleggen voor alle sportende leden voor haar rekening. Tevens alle eventuele  wedstrijdkosten. Ook bij niet competitie spelende leden worden op grond van  landelijke afspraken soms bijdrage in bondskosten verlangd. Door centrale  registratie bij onze omnivereniging wordt voorkomen dat er dubbele bijdragen  worden betaald.
 Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich ook zelf aanmelden met AANMELDEN NIEUW LID (zie boven) als Vrijwilliger. Zij worden dan minimaal gratis basislid en hebben recht op een gratis Hornepas.
 Hornepas
Van jeugdleden tot 10 jaar kan 1 ouder op verzoek een gratis Hornepas in bruikleen ontvangen. Deze Hornepas geeft recht op vrij toegang tot het sportcomplex bij vrijwel alle wedstrijden en een korting bij betaling aan de kassa van de kantines. Minimaal 1 ouder dient zich dan persoonlijk aan te melden als basislid van UDIROS om voor een gratis pas in aanmerking te komen. (meer info in LID worden en HORNE SPORT PAS).
In Opmerkingen vermelden: ouder van: en paswens vermelden SVP.
 
 Horne-Sport-Pas  voor alle (basis)leden va 10 jaar een gratis pas (verzoek)
 Donateur   wordt geleidelijk omgezet naar basislid  ineens
 Vrienden UDIROS   € 49.00 met diverse variaties in faciliteiten  ineens
 
 LEDENCONTACTPERSONEN  Peildata opzeggen
 Gym & Beweeg  Tineke v Stralen  0513-84 13 90 Gym 1 nov, 1 mei
 Kofbal  Zwanet Heida  0513-54 31 63 Korf 1 mei
 Voetbal  Hans Claus  06-50 61 46 81 Voet 1 mei
 Volleybal  Johannes Benedictus  0513-54 31 80 Volley 1 mei
 Outdoor  Dennis Kamperveen  06-51 74 37 15 Out 1 mei
 Overige leden  Fokke de Boer  0513-54 27 89   meer >>>

 
Terug naar boven