Sint Thomas Trail

Historie

De kortste dag van het jaar, 21 december, is gewijd aan de heilige Thomas. De apostel Thomas is vooral bekend omdat hij niet geloofde dat Christus werkelijk was opgestaan uit de dood. Rond 21 december bestaan allerlei gebruiken en rituelen. De bekendste zijn het gebruik dat langslapers op deze dag moeten trakteren en het luiden van de klokken. Op Sint Thomas mochten kinderen hun ouders of meester buitensluiten totdat hun een traktatie of een verhaal werd beloofd. Hoewel 21 december pas na de invoering van de Gregoriaanse kalender de kortste dag werd, was het vanouds een van de dagen rond de joeltijd waarin midwintergebruiken bestonden, heidense gebruiken die op een vrij doorzichtige wijze door de heilige werden gekerstend. Veel volksgebruiken op Sint Thomas zetten de wereld op haar kop, zoals de Romeinen tijdens de Saturnalia deden. In Tettnang, vlak bij het Bodenmeer, gingen jongeren in de Thomasnacht de buurt rond en gooiden stenen potten en kruiken tegen de huisdeuren kapot. Elders waren soortgelijke gebruiken. De hernieuwde levenskracht werd vaak met zang en dans gevierd. In een geschrift uit 1521 klaagt Erasmus dat er in de Thomasnacht in de Rotterdamse kerken wordt gedanst. Ook het Thomasluiden was bedoeld om de levenskracht weer te wekken.

In veel delen van Nederland, met name in het noorden, werden de kerkklokken tussen 21 en 31 december de hele dag geluid.
Het St. Thomasluyden is een gebeurtenis, die alleen in de Zuid-Oosthoek van Friesland voorkomt en die nu plaats vindt tussen kerstmis en nieuwjaar. In deze periode staat het iedereen vrij de klok te luiden in de klokkenstoel op het kerkhof. De klok moest zodanig worden geluid, dat er een zogenaamde “vierkante slag” ontstond, een bepaald ritme, waarin de tonen te horen waren. De jongelui van een bepaald dorp kwamen elkaar aflossen, om het klokgeluid gaande te houden,zodat het geluid dag en nacht te horen was.

Zelf Sint Thomasluiden voor bijvoorbeeld extra energie in het nieuwe jaar? Bezoek de prachtige klokkenstoelen: Schoterlandseweg 83 Oudehorne of Kerkelaan 20 Katlijk
 

Terug naar boven