Nieuws

Vacatures jeugdcommissie UDIROS afdeling voetbal

25 mei 2020 door Martin Heida
www.udiros.frl
In de afgelopen periode is de afdeling voetbal druk bezig geweest om de jeugdcommissie een nieuwe structuur mee te geven. 
Om de verschillende taken beter inzichtelijk te maken is er een organogram gemaakt met de verschillende rollen die er te doen zijn.
Hieronder vinden jullie de verschillende rollen en de daarbij behorende taken.

Mochten jullie ons willen en kunnen ondersteunen dan horen wij dit graag zodat we met ingang van het nieuwe seizoen de juiste mensen op de juiste plaatsen hebben staan! 

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie Udiros afdeling voetbal

 

VOORZITTER: MARTIN HEIDA
à Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
à Laat geregeld gezicht zien bij trainingen en wedstrijden
à Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie
à Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
à Aanwezig bij vergaderingen voetbalbestuur Udiros

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

SECRETARIS: VACATURE

à Voert de correspondentie uit in naam van en in overleg met het jeugdbestuur
à Stelt samen met de voorzitter de agenda’s van de vergaderingen op, Notuleert deze en legt een actiepuntenlijst aan voor zaken die niet onmiddellijk afgehandeld kunnen worden.
à Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af.
à Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd.
à Vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
à Ouder/kind toernooi organiseren
à Activiteit eind seizoen organiseren

Tijdinvestering 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

WEDSTRIJDZAKEN: GIJS BOELHOUWER
à Is vertegenwoordiger en aanspreekpunt van het jeugdbestuur voor de KNVB en andere verenigingen
à Verzorgt als zodanig de correspondentie met de KNVB en andere verenigingen
à Levert het programma (inclusief scheidsrechters) en de uitslagen aan, uitgaande van de Officiële Mededelingen (OM) en het programma op de website van de KNVB
à Sportlink (wedstrijdwijzingen etc.)
à Zorgt dat het juiste programma beschikbaar is voor het complexbeheer m.b.t. veld en kleedkamers.

Tijdinvestering 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

SCHEIDSRECHTERS COORDINATOR: VACATURE

à Is verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters in samenwerking met wedstrijdzaken, voorzitter en secretaris.

Tijdinvestering 1,5 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

TC JEUGD: ANNE VAN DER ZWAAG

à Ondersteunend aan TC pupil en TC Junioren
à Elke maand evaluatie met TC pupil en TC Junioren
à Regelmatig aanwezig bij Trainingen en wedstrijden
à Bepaald samen met andere TC leden en trainers / leiders de indelingen

TC JUNIOREN: LEIDER JO15 en JO13

à Begeleid de trainers / coaches: JO15, JO13
à Communiceert met ouders en spelers over voortgang trainingen
à Bepaald samen met andere TC leden en trainers / leiders de indelingen
à 70% van de thuiswedstrijden aanwezig
à Evalueert 2x per seizoen de voortgang van de spelers met de trainers
à Traint en coacht minimaal 1 team

TC PUPILLEN: LEIDER JO11 en JO9

à Begeleid de trainers / coaches: JO11, JO9
à Communiceert met ouders en spelers over voortgang trainingen
à Bepaald samen met andere TC leden en trainers / leiders de indelingen
à 70% van de thuiswedstrijden aanwezig
à Evalueert 2x per seizoen de voortgang van de spelers
à Traint en coacht minimaal 1 team

 

VERTEGENWOORDIGER JEUGD-ACTIVITEITEN: VACATURE
à Vertegenwoordiger van de jeugd-activiteitencommissie.
à Draagt zorg dat er minimaal 2 keer per seizoen een activiteit wordt georganiseerd.

à Neemt deel aan periodiek overleg en licht de jeugd-activiteitencommissie in.


VERTEGENWOORDIGER SPONSORCOMMISSIE: GERALT DE VRIES
à Contactpersoon van de sponsorcommissie van en naar afdeling voetbal
à Vertegenwoordigd de kleding binnen de jeugdafdeling

WEBSITE- / SOCIAL MEDIA COMMISSIE: VACATURE

à Stimuleren van de leden tot het aanleveren van foto’s en wedstrijdverslagen voor op de website en social media. 
à Nieuwsbrief
à Samenstelling van de inhoud die aangeleverd wordt.
à Draagt zorg voor het updaten van de website.

Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven