Nieuws

Spelregels nieuwe wedstrijdvormen jeugdvoetbal

06 september 2017
www.udiros.frl
Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod jo9 binnen de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. voor jo7 wordt dit 4 tegen 4.

In onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen en spelregels binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen met name voor JO9, voorheen de F jes.

1.Spelersaantal en veldafmeting :
JO9 = 42.5 m x 30 m ( 6 tegen 6 ) 
JO7 =    30 m x 20 m ( 4 tegen 4 )
 
2.Time out :
Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen wat drinken.

3.Hoekschoppen :
Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld.

4.Uitbal :
Bij een uitbal brengt een speler met de bal weer in het spel door te schieten of passen.

5.Achterbal :
Bij een achterbal wordt de bal ingebracht door vanaf de grond te passen of te schieten.

6.Vrije bal :
De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
Vervolgens kan een speler de bal inbrengen door te dribbelen, schieten of passen.

7.De rol van de begeleider:
De rol van scheidsrechter gaat veranderen in een rol van spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt de spelregels uit. Als het nodig is mag de spelbegeleider wel het veld in bewegen.
  
8.Shake hands:
Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de KNVB graag dat de meest ingebrachte suggestie gemeengoed wordt. Voorafgaand aan de wedstrijd handen schudden en voorstellen en na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd.

9.Standen en klassement:
De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen van wedstrijden bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan eventueel teams te herindelen.

10.Balformaat:
De KNVB adviseert om met een andere balmaat te spelen. De huidige balmaat 5 is nog steeds toegestaan.
 
Dit betekent :
jo7     -->  Balmaat 3, 290 gram
jo9     -->  Balmaat 4, 290 gram

11. Doelformaat en aanwezigheid van een keeper.
Voor jo9 wordt gebruik gemaakt van pupillengoals en een keeper is aanwezig.
Voor jo7 wordt er gebruikt gemaakt van de kleine gele goaltjes, zonder keeper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven