Complex NH (SHS)


Stichting Horne Sport


Opgericht door de besturen van de plaatselijke belanghebbende verenigingen:
  • Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne
  • Tennisvereniging TV de Horne
  • Sportvereniging SV UDIROS
KVK nummer: 01146287
Statutaire zetel Nieuwehorne, gem Heerenveen. Dag van oprichting: 26-02-2009
Doelstelling REALISATIE NIEUW SPORTCOMPLEX samen met gemeente Heerenveen.
Als belangrijke voorziening voor bevorderen van de leefbaarheid van deze dorpen.

Per 13 januari 2013 is SHS tevens eigenaar van de beide gebouwen en de tennisbanen.
SHS heeft recht van opstal op de grond van het sportcomplex van eigenaar gem.Heerenveen.
De sportvelden worden gehuurd van de gemeente maar door de huurder SHS onderhouden.
Kerngebruikers TV de Horne en SV UDIROS doen de uitvoering van het dagelijks onderhoud.

Leden

SHS Voorzitter Rinke Brandenburg
SHS Secretaris Jan Bos
SHS Penningmeester Jan Post
SHS Techniek Rinke Brandenburg
SHS Juridische zaken Jan Bos
SHS Vastgoed zaken Pieter Tjassing
SHS Algemene zaken Aad AaVacant
-

Complex NH (SHS): subcommissies

Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven