Ud Kantine Raad (concept)


De kantineraad bestaat uit gebruikers en primair belanghebbenden van de kantines op het sportcomplex die in de breedste zin onder de gezamenlijke Horecavergunning vallen. Het kantinebestuur organiseert minimaal 1 x per seizoen een plenaire vergadering om te communiceren over het jaarprogramma en de financien. (elke genoemde groep wijst een vertegenwoordiger aan die kan optreden namens het betreffende bestuur)

Kantine bestuur
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Kassier
UDIROS Subverenigingen
 • Gymnastiek
 • Korfbal
 • Voetbal
 • Volleybal
UDIROS Commissies
 • Complex binnen
 • Complex buiten
 • Evenementen
 • Program
 • Sponsor
Mede Complex kerngebruikers
 • Jeugdhonk ChilOut
 • Tennisvereniging TVH
Dagelijks Bestuur
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris

Leden

Kant Voorzitter Aad AaVacant
Kant Secretaris Aad AaVacant
Kant Kassier Aad AaVacant
Kant Best Inkoop Aad AaVacant
Gym Kant Aad AaVacant
Korf Kant Aad AaVacant
Voet Kant Aad AaVacant
Volley Kant Aad AaVacant
TVH Kant Aad AaVacant
Jeugd Kant Aad AaVacant
Dagelijks Bestuur -
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven