Ud Kantine


  • Ud Kantine is de (HORECA) vergunninghouder van alle kantinegebeuren op het complex.
  • Uitgiftepunten op het complex zijn: UDIROS Sportgebouw en TVH Tennisgebouw
  • Ud Kantine BEHEER is centrale voorraadhouder en inkoper van de uit te geven producten.
  • Ud Kantine is tevens de toeleverancier van zowel de Tenniskantine als van het Jeugdhonk.
  • Ud Kantine KASSIER beheert de kassa-installaties en het passensysteem op het complex.
  • Organisatorisch, juridisch valt Ud Kantine onder het Dagelijks Bestuur van SV UDIROS
  • Financiële coördinatie en controle valt onder de Penningmeester van DB UDIROS
  • Bestuur Ud Kantine bestaat uit voorzitter en 4 bestuursleden

Leden

Ud Kantine Voorzitter Jappie van den Bergs
Ud Kantine Secretaris Janneke Veenstra-Kuiper
Ud Kantine Kassier Janneke Veenstra-Kuiper
Ud Kantine Beheer Grietje Kuiper
Ud Kantine Beheer Mary Hulsebos-Boerman
Ud Kantine Vrijwilligers Eeltje Heida
-
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven